järvi

Toimintakertomus

kypsynjuhlamatka


KYMENLAAKSON PSYKOLOGIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2017

YLEISTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS

Kymenlaakson psykologiyhdistys toimii Suomen Psykologiliitto r.y:n jäsenyhdistyksenä ja Kymenlaakson psykologien ammatillisena yhdistyksenä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmistelu on edennyt Kymenlaaksossa, ja 1.1.2019 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus järjestää maakunnallisen kuntayhtymän kautta. Uudistukset voivat vaikuttaa psykologivakanssien määrään ja hallinnolliseen sijaintiin, sovellettaviin työehtoihin sekä työtehtävien sisältöön.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on 1,5 % Psykologiliiton jäsenmäärästä, ja vuoden 2017 kuluessa jäsenmäärä on kasvanut (vuoden alussa 106, lopussa 112). Muutos on tapahtunut varsinaisten jäsenten (+7) ja eläkeläisjäsenten (-1) määrässä.

TOIMINTA

Toimintakauden aikana jäsenistölle järjestettiin koulutus- ja virkistystoimintaa toimintasuunnitelman mukaisesti.

TALOUS

Yhdistyksen taloustilanne on vakaa, ja toimintakauden aikana talousarviossa huomioimattomia kuluja aiheutui nuorten psykologien koulutus- ja rekrytointipäivään osallistumisesta sekä Psykologiliiton puheenjohtajan vierailusta.

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

Maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmistelutyöryhmään on osallistunut psykologiedustajia. Edustajia on pyritty saamaan mukaan myös mielenterveys- ja päihdetyöryhmään sekä työllisyyspalvelujen työryhmään.

Yhdistyksen jäsenistä noin 20% työskentelee oppilas- ja opiskeluhuollossa. Koulupsykologien ja -kuraattorien hallinnollisesta sijoittumisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen jälkeen on käyty maakunnallisia keskusteluja, joissa on ollut mukana psykologiedustaja. Yhdistys jakaa Liiton kannan siitä, että koulupsykologien tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen jälkeen edelleen sijoittua hallinnollisesti kuntien alaisuuteen oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollistamiseksi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään työelämäpalvelujen psykologien vakanssien säilymistä sekä terveydenhuollon psykologipalvelujen saatavuuden paranemista.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys jatkoi tiedottamista yhdistyksen kotisivujen (www.kypsy.psyli.fi), jäsenistölle suunnatun Facebook-ryhmän ja sähköpostien välityksellä. Nuoret psykologit ovat perustaneet itselleen Whatsapp-ryhmän yhteydenpidon helpottamiseksi.

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Kevätkokouksen yhteydessä jäsenille järjestettiin Sointukylpyrentoutus sekä yhteisruokailu Kulttuurikeskus Myllyssä, Kotkassa.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Liiton järjestämään yhdistysten kehittämispäivään Helsingissä 22.4.2017.

Yhdistyksen jäsenille järjestettiin mahdollisuus keskustella Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtolan kanssa 10.5.2017 Kouvolassa. Keskustelu käsitteli muun muassa Kymenlaaksossa tapahtuvia ja psykologien työoloihin vaikuttavia muutoksia, psykologityön markkinointia ja profiloitumista organisaatioiden sisällä, yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia nykyisten vakanssien turvaamisessa ja uusien vakanssien perustamisen perustelemisessa sekä niitä työn järjestämiseen ja sisältöihin liittyviä painoalueita, joita Liitto pyrkii valtakunnallisesti toiminnallaan edistämään.

Etelä-Karjalan psykologiyhdistys järjesti 6.10.2017 40-vuotisjuhlaseminaarin Lappeenrannassa aiheella Neuropsykiatriset erityiskysymykset lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Juhlaseminaariin osallistui kolme yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen 17 jäsentä osallistui yhdistyksen pikkujouluihin, jotka pidettiin 1.12.2017 Elämysbunkkerissa Kouvolassa. Pikkujouluohjelmaan kuului pakohuonekokeilu, ruokailu sekä vapaata seurustelua.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintakauden aikana ei tehty muutoksia sääntöihin tai organisaatioon. Johtokunnan kokouksessa päätettiin Liiton suosituksesta, että jatkossa jäsensihteeri tarkistaa varsinaiseksi jäseneksi hakevien ammattinimikkeen käyttöoikeuden Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki-palvelusta ennen jäsenhakemusten käsittelyä.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous järjestettiin 17 osallistujan voimin Kotkan Kulttuurikeskus Myllyssä 24.3.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Syyskokous järjestettiin 7 osallistujan voimin Anjalankosken ABC:llä Kouvolassa 30.10.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

EDUSTUKSET

EDUSTUKSET LIITOSSA

Ulla Manninen toimi Liiton hallituksen varajäsenenä. Leena Varha toimi liittovaltuutettuna ja vaalitoimikunnan jäsenenä. Yhdistyksellä ei ollut edustajaa Liiton ammatillisissa työryhmissä.

EDUSTUKSET MUUALLA

Elise Wass (pj.) ja Eliisa Valkonen (siht.) osallistuivat Liiton järjestämään yhdistysten kehittämispäivään 22.4.2017.

Satu Valtonen ja Tarjaliisa Raitanen osallistuivat nuorten psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville Jyväskylässä 29.-30.9.2017 esittelemässä yhdistystä ja alueen harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.

Ulla Manninen, Leena Varha, Elise Wass ja Eliisa Valkonen osallistuivat kutsuttuina Psykologiliiton 60-vuotisjuhlaillallisille Helsingissä 25.11.2017.

Satu Valtonen ja Pauliina Soikkeli-Siikonen osallistuivat Liiton järjestämään järjestövalmiuspäivään Helsingissä 3.12.2017.

Elise Wass (pj.) ja Eliisa Valkonen (siht.) osallistuivat Liiton järjestämään yhdistysten kehittämispäivään 22.4.2017.

Satu Valtonen ja Tarjaliisa Raitanen osallistuivat nuorten psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville Jyväskylässä 29.-30.9.2017 esittelemässä yhdistystä ja alueen harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.

Ulla Manninen, Leena Varha, Elise Wass ja Eliisa Valkonen osallistuivat kutsuttuina Psykologiliiton 60-vuotisjuhlaillallisille Helsingissä 25.11.2017.

Satu Valtonen ja Pauliina Soikkeli-Siikonen osallistuivat Liiton järjestämään järjestövalmiuspäivään Helsingissä 3.12.2017.

SISÄINEN HALLINTO v. 2017

JOHTOKUNNAN JÄSENET

Elise Wass, puheenjohtaja

Leena Varha, varapuheenjohtaja ja talousvastaava

Eliisa Valkonen, sihteeri

Jaana Mäki, koulutusvastaava

Pirjo Vantanen, virkistysvastaava

Satu Valtonen, palkkavastaava, kunnan työtaisteluvastaava

Pauliina Soikkeli-Siikonen, jäsensihteeri

Tarjaliisa Raitanen, tiedottaja

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 10 kertaa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi Liiton ajankohtaisia asioita, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia työkenttään sekä ammatillisen edunvalvonnan kysymyksiä.

TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen alaisuudessa toimii palkkatyöryhmä, johon kuuluu palkkavastaava Satu Valtonen, Pirjo-Liisa Sulasalmi ja Tarjaliisa Raitanen. Palkkatyöryhmä kokoontui kerran syksyllä 2017 Psykologiliiton nostettua järjestövalmiutta.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajina toimivat Harri Heiskanen ja Matti Suhonen.