järvi

Toimintakertomus

KYMENLAAKSON PSYKOLOGIYHDISTYS
TOIMINTAKERTOMUS 2023

YLEISTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS

Kymenlaakson psykologiyhdistys toimii Suomen Psykologiliitto r.y:n
jäsenyhdistyksenä ja Kymenlaakson psykologien ammatillisena yhdistyksenä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät
kuntayhtymältä ja kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Muutoksen
myötä oppilashuollon koulupsykologit siirtyivät osaksi Kymenlaakson
hyvinvointialueen Opiskeluhuollon psykologipalveluja, jonka johtavana
koulupsykologina toimii psykologi Maija Vilen.

JÄSENISTÖ

Toimintakauden aikana yhdistykseen on kuulunut 98 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana.

TOIMINTA

Toimintakauden aikana jäsenistölle järjestettiin koulutustoimintaa kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä.

TALOUS

Yhdistyksen taloustilanne on vakaa, ja toimintakauden aikana toimintaa järjestettiin taloussuunnitelmassa hieman arvioitua suuremmin kuluin.

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

Kymenlaakson hyvinvointialueella on rekrytoitu aktiivisesti psykologeja.
Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen oli syyskokouksen yhteydessä
järjestetyssä koulutuksessa puhumassa liiton työolo ja hyvinvointiselvityksestä
Kymenlaakson osalta. Palkkatyöryhmän kokoaminen ei ole onnistunut.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys jatkoi tiedottamista yhdistyksen kotisivujen (www.kypsy.psyli.fi),
jäsenistölle suunnatun Facebook-ryhmän ja sähköpostien välityksellä.

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Yhdistys järjesti kevätkokouksen yhteydessä ´Pitäisikö hälytyskellojen soida?´ –
käytännön apua psykologeille väkivaltariskin arviointiin-koulutuksen ja joogahetken
Kymenlaakson psykologiyhdistyksen jäsenille. Lisäksi syyskokouksen yhteydessä oli
Traumaperäiset häiriöt ja niiden hoito -koulutus, joka oli avoin myös Etelä-Karjalan,
Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen psykologiyhdistyksen jäsenille. Koulutukseen
ilmoittautui 50 osallistujaa ja osanottajia oli 43.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintakauden aikana tehtiin mallisääntömuutokset Psykologiliiton ohjeistusten
mukaisesti.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous järjestettiin Kotkan Höyrypanimolla, mihin oli mahdollisuus osallistua
myös etäyhteydellä (31.3.2023). Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Syyskokous järjestettiin Kuusankoskella Ravintola Koskelassa 8.9.2023 koulutuksen
yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous 21.11.2023 järjestettiin johtokunnan
täydentämistä varten vuodelle 2024.

EDUSTUKSET

EDUSTUKSET LIITOSSA

Yhdistyksellä ei ollut toimintakaudella jäsentä tai varajäsentä hallituksessa, eikä
liittovaltuuston edustajaa. Yhdistyksen jäsenistä Saila Sutela ja Kira Lopperi toimivat
Liiton ammatillisissa työryhmissä.

EDUSTUKSET MUUALLA

Toimintakauden 2023 aikana yhdistyksellä ei ollut muita edustustehtäviä.

SISÄINEN HALLINTO

JOHTOKUNNAN JÄSENET

Elise Wass, puheenjohtaja

Kati Aho, varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri
Tanja Sorsa Salminen, sihteeri
Minna Kulonen, talousvastaava
Satu Valtonen, koulutus- ja virkistysvastaava
Saila Sutela, tiedottaja
Kira Lopperi, jäsen
Kunnan palkka- ja työtaisteluvastaavan tehtävää ei saatu täytettyä.

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa. Kokouksissa suunniteltiin
yhdistyksen varsinaista toimintaa, käsiteltiin yhdistyksen ja Liiton ajankohtaisia
asioita, sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten vaikutuksia työkenttään sekä
ammatillisen edunvalvonnan kysymyksiä.

TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen alaisuudessa ei toiminut erillisiä työryhmiä.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajina toimivat Harri Heiskanen ja Matti Suhonen.