järvi

Toimintakertomus

KYMENLAAKSON PSYKOLOGIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2021

YLEISTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS

Kymenlaakson psykologiyhdistys toimii Suomen Psykologiliitto r.y:n jäsenyhdistyksenä ja Kymenlaakson psykologien ammatillisena yhdistyksenä.   

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Eduskunnan päätöksellä valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus laajenee koskemaan oppilashuollon palveluja 1.1.2023 alkaen. Muut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet maakunnallisen kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.1.2019 alkaen. Kauden aikana koronapandemia on vaikuttanut psykologipalvelujen ja yhdistystoiminnan toteuttamiseen.  

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on 1,5 % Psykologiliiton jäsenmäärästä.

TOIMINTA

Toimintakauden aikana jäsenistölle järjestettiin koulutustoimintaa etäyhteyksien avulla pandemiatilanteen mukaisesti.

TALOUS

Yhdistyksen taloustilanne on vakaa, ja toimintakauden aikana toimintaa järjestettiin taloussuunnitelmassa arvioitua suppeammin kuluin

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

Yhdistyksen jäsenistä noin 20% työskentelee oppilas- ja opiskeluhuollossa. Vakanssimäärä on pysynyt vakaana, ja alueella on perustettu joitakin uusia vakansseja. Palkkatyöryhmän kokoaminen ei ole onnistunut.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys jatkoi tiedottamista yhdistyksen kotisivujen (www.kypsy.psyli.fi), jäsenistölle suunnatun Facebook-ryhmän ja sähköpostien välityksellä.

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Kevätkokous järjestettiin poikkeusolojen vallitessa etäyhteyksin.

Yhdistys järjesti syyskokouksen yhteydessä Psykofyysinen työote psykologin ja psykoterapeutin työvälineenä -koulutuksen, joka oli avoin myös Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen psykologiyhdistyksen jäsenille. Koulutukseen ilmoittautui 48 osallistujaa.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintakauden aikana ei tehty muutoksia sääntöihin tai organisaatioon.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous järjestettiin etäyhteyksin 12.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Syyskokous järjestettiin etäyhteyksin 1.10.2021 syyskoulutuksen yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

EDUSTUKSET

EDUSTUKSET LIITOSSA

Yhdistyksellä ei ollut toimintakaudella jäsentä tai varajäsentä hallituksessa. Julius Väliaho toimi liittovaltuutettuna. Yhdistyksellä ei ollut edustajaa Liiton ammatillisissa työryhmissä.

EDUSTUKSET MUUALLA

Toimintakauden 2021 aikana yhdistyksellä ei ollut muita edustustehtäviä.

SISÄINEN HALLINTO v. 2021

JOHTOKUNNAN JÄSENET

Julius Väliaho, puheenjohtaja

Elise Wass, varapuheenjohtaja, talousvastaava 

Tanja Sorsa, sihteeri 

Satu Valtonen, koulutusvastaava 

Anu Kokkonen, virkistysvastaava 

Eliisa Valkonen, jäsensihteeri

Saila Sutela, tiedottaja

Kati Aho, jäsen

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 10 kertaa. Kokouksissa suunniteltiin yhdistyksen varsinaista toimintaa, käsiteltiin yhdistyksen ja Liiton ajankohtaisia asioita, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen laajenemisen vaikutuksia työkenttään sekä ammatillisen edunvalvonnan kysymyksiä.

TYÖRYHMÄT

Yhdistyksellä ei ollut työryhmiä.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajina toimivat Harri Heiskanen ja Matti Suhonen.