järvi

Toimintasuunnitelma

KYMENLAAKSON PSYKOLOGIYHDISTYS

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Ammatillinen edunvalvonta

Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa paikallisiin edunvalvontakysymyksiin ja toimii näissä kysymyksissä välittäjänä Psykologiliiton ja jäsenten välillä.

Psykologiliiton velvoittamana yhdistys pitää yllä kuntasektorilla työpaikkakarttaa liittyen järjestövalmiuteen.Yhdistys pitää järjestövalmiusorganisaation ajan tasalla. Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii kunnan järjestövalmiusvastaava.

Palkkatyöryhmä jatkaa toimintaansa.

Tavoitteena on saada lisää yhdistyksen jäseniä mukaan paikallisyhdistyksen ja Liiton toimintaan sekä lisätä paikallisyhdistyksen ja Psykologiliiton kontakteja.

Yhdistys pyrkii lisäämään psykologien työn tuntemusta ja arvostusta paikallisella tasolla.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen kotisivulla www.kypsy.psyli.fi tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta, ajankohtaisista asioista ja sieltä löytyy myös tietoa alueen psykologipalveluista. Sivustosta vastaa yhdistyksen tiedottaja.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan tarpeen mukaan sähköpostitse. Yhdistyksen facebook-ryhmän kautta jaetaan yhdistyksen toimintaan liittyvää ja jäsenille merkityksellisiä asioita ja sisältöjä.

Koulutus- ja virkistystoiminta

Yhdistys järjestää vuoden aikana koulutus- ja/ tai virkistystoimintaa jäsenten toiveita kuunnellen.